III Mikołajkowe Grand Prix Celestynowa w Koszykówce - 3 osobowej.

W dniu 5.12.2014r. odbył się finał Mikołajkowego Grand Prix Celestynowa w Koszykówce - 3 osobowej. Eliminacje trwały przez 3 kolejne piątki, współzawodnictwo było zacięte. Ostatecznie w głównym finale zagrały drużyny dziewcząt z klas Ia, IIIa, IIId i chłopaków z klas Ia, Ib, IIIa, IIIc. Głównym sędzią zawodów była Pani Małgorzata Luba, nauczyciel wychowania fizycznego.

więcej

Budowa sali gimnastycznej

Mury pną się do góry…… aż miło popatrzeć!

6 sierpnia 2014 roku ruszyła budowa nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. Inwestycja ma być zakończona i oddana do użytku w październiku 2016 roku, ale my już się cieszymy i planujemy zajęcia jakie tam będziemy organizować. Tak duża inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji ujętych w programie rozwoju bazy sportowej. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 4 414 776 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 2 300 000 zł.

Nowopowstała sala oprócz boiska głównego o wymiarach 18,90 m x 35,90 m posiadać będzie również bogate zaplecze, m.in. salę do ćwiczeń przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, salę do ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej, widownię na 150 osób, pomieszczenia socjalno-sanitarne dla sportowców i widowni. Z pewnością posłuży więc nie tylko młodzieży szkolnej, ale również całej społeczności gminnej.

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą szkołę we wszelkich czynnościach dotyczących przygotowania wniosku i koniecznej dokumentacji.

Święto Edukacji Narodowej

Jak co roku, 14 października, w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość łącząca Święto Edukacji Narodowej oraz przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. Motywem przewodnim tego Dnia były kwiaty, które były głównym elementem dekoracji wykonanej pod okiem pani Anny Rodziewicz – Maszlanki.

więcej

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wyrównywanie szans edukacynych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

Sprzątanie świata

Podobnie jak w latach poprzednich, nasza szkoła włączyła się w międzynarodową kampanię "Sprzątanie świata". Z powodu deszczowej i wietrznej pogody, akcję rozłożono na kilka dni września.

Uczniowie otrzymali worki plastikowe i rękawiczki jednorazowe z Urzędu Gminy w Celestynowie. Gimnazjaliści pod opieką wychowawców posprzątali teren wokół szkoły oraz przyległe ulice.

pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

więcej w zakładce dla uczniów

zajęcia pozalekcyjne - wspomagające, rozwijające i koła

plan zajęć znajduje się w zakładce KOŁA I FAKULTETY

plan zajęć pozalekcyjnych

dyżury na świetlicy

Dojazdy uczniów - rozkład jazdy 2014/2015

dojazdy - rozkład jazdy autobusów w roku szk.2014/2015

Informacja dla Rodziców klas I

Dyrektor Zespołu Szkół w Celestynowie zaprasza Rodziców i Uczniów klas pierwszych na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym 2014/2015 - 29.08.2014 r. o godz.18.00

więcej

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - czerwiec 2014 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku średnie wyniki uczniów naszej szkoły są wyższe od średniej kraju województwa i powiatu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

więcej

zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15

zestaw podręczników