zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 - piątek

godz. 8.00 - Msza Święta

godz. 9.00 - zakończenie roku szkolnego oddz. 0 - 5

godz. 11.30 - zakończenie klasy 6 - 2 GIM

Na godz. 8.00 uczniowie przyjeżdżają wg codziennego rozkładu jazdy.
Odjazd autobusów po zakończonej uroczystości - godz. 10.45

Zakończenie roku szkolonego godz. 11.30

Przystanek początkowy - przyjazd:
godz. 11.00 - Ostrów
godz. 11.00 - Pogorzel
godz. 11.00 - Ponurzyca
godz. 11.00 - Zabieżki

odjazd autobusów we wszystkich kierunkach po zakończonej uroczystości - godz. 13.30

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Minister Anna Zalewska skierowała do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

więcej na stronie MEN

List Minister Edukacji Narodowej w załączniku

informacja dla klas 3 gimnazjum

Poniżej znajdują się linki do stron elektronicznego systemu wspomagającego rekrutację do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

W zakładce "OFERTA" możliwe jest przeglądanie oferty edukacyjnej szkół. Korzystając m.in. z filtra: miejscowości, dzielnicy, typu szkoły, zawodu, nauczanych języków obcych, można wyszukać informacje o danej szkole oraz zaplanowanych oddziałach.
Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 uczniowie klas trzecich dotychczasowych gimnazjów będą mogli zalogować się/założyć nowe konto w systemie i wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły.

strona logowania do szkół w Otwocku

strona logowania do szkół w Warszawie i okolicy

strona logowania do szkół w Mińsku

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NAS

Działamy! Od września 2017 w Szkole Podstawowej w Celestynowie w budynku przy ul. Św. Kazimierza 55 działa Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariusze pracowali dzielnie przez cały I semestr szkolny. Na początku II semestru do SKW wstąpiło 10 nowych członków, którzy na ostatnim apelu szkolnym otrzymali plakietki wolontariatu.

czytaj więcej

Nasze omnibusy

Ogromny sukces uczniów naszej szkoły w Powiatowym Konkursie "Szkiełkiem i okiem"
pod hasłem "Powietrze - coś czy nic"

organizowanym przez Szkołę św. Tomasza z Akwinu w Józefowie:czytaj więcej

Tydzień Nauk Matematyczno - Przyrodniczych

19 - 23 marca Tydzień Nauk Matematyczno - Przyrodniczych

czytaj więcej

zaproszenie - szkoły ponadgimnazjalnePOWIAT OTWOCKI ZAPRASZA
RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW
KLAS 3 GIMNAZJUM
NA DNI OTWARTE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DN. 14.04 (SOBOTA)

Klub Dobrej Książki

zaprasza do biblioteki na spotkania
w każdy wtorek
w godzinach: 14:30 - 15:30

czytaj więcej

rocznica urodzin por. Józefa Czumy "Skrytego"

Dziś w 103 rocznicę urodzin por. Józefa Czumy "Skrytego" uczniowie przywdziali stylizacje z lat 20, 30 i 40 -tych XX wieku.
W klasach odbywają się zajęcia w grupach związane z życiem i działalnością Patrona Gimnazjum.

czytaj więcej

zebranie z rodzicami - klasy gimnazjalne

Zebrania dla rodziców klas VI - VII i Gimnazjum odbywają się we wtorki o godz. 18.30

Najbliższe zebranie odbędzie się we wtorek 6.02.2018 o godz. 18.30

harmonogram spotkań z rodzicami

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI "Nauka-Sport-Rekreacja"
w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 numer KRS:0000254028
wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności

czytaj więcej

Wolontariusze działają w przedszkolu

W świetlicy Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Św. Kazimierza 55 działa już Szkolny Klub Wolontariatu.

czytaj więcej

świetlica szkolna

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2017/2018

Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego oraz plan pracy świetlicy znajdują się w zakładce świetlica i wolontariat

czytaj więcej

DZIEŃ PAPIESKI 2017

"Idźmy naprzód z nadzieją" - to hasło Dnia Papieskiego w naszej szkole! Jest to cytat z Listu Apostolskiego "Novo Millenio Inuente", czyli na progu Nowego Tysiąclecia - dokumentu podpisanego przez Jana Pawła II w styczniu 2001 roku.

czytaj więcej

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice!
W związku z pytaniami dotyczącymi rozszerzenia ubezpieczenia dla dzieci,
które uprawiają sport, poza lekcjami szkolnymi (kluby sportowe, zajęcia
sportowe pozaszkolne) informujemy, iż ubezpieczyciel przekazał informacje
o możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową dzieci/uczniów szkoły,
które uczęszczają na pozaszkolne zajęcia sportowe.

Składka z rozszerzeniem wynosi 55 złotych, składka bez rozszerzenia 42 złote.

Decyzje państwa o przystąpieniu do rozszerzonego ubezpieczania,
proszę przekazać wychowawcy i uiścić skłądkę.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA

25.09.2017 (poniedziałek) - zebranie godz.18.30

harmonogram zebrań i dni otwartych w roku szkolnym 2017/18

obiady

godziny pracy biblioteki

W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka szkolna ma nowy grafik pracy bibliotekarza, który został umieszczony na drzwiach wejściowych biblioteki oraz jest dostępny na stronie szkoły w zakładce BIBLIOTEKA.

godziny pracy biblioteki

nowy rok szkolny 2017/2018

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW r.szk. 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

szczegółowy kalendarz roku szkolnego w załączniku

Dziękujemy.

Reforma edukcji włącza Gimnazjum do Szkoły Podstawowej.

Minęło siedemnaście lat nauki, pracy i zabawy w utworzonym w 1999 roku Gimnazjum w Celestynowie.


To kilkanaście roczników, które uczyły się w celestynowskim gimnazjum, kiludziesięciu nauczycieli i pracowników. Lekcje, przerwy, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami...
To radości i smutki. Porażki i zwycięstwa.
Dobre i złe oceny. Sprawdziany i prace domowe...
Przyjaźnie do końca życia, szkolne sympatie i nieporozumienia...
To poważne inicjatywy, fantastyczne akcje. Wycieczki, wykłady, pikniki, Finały WOŚP, zawody sportowe, Noce Filmowe, dyskoteki, apele, Gimnazjalne Igrzyska Olimpijskie, audycje, rajdy, Polubić czytanie, Dni Matematyczno - Przyrodnicze, wędrówki szlakiem Patrona, Sprzątanie Świata, Dni Otwarte...

Dziękujemy byłym Uczniom za przywilej pracy z Wami.

Dziękujemy Rodzicom za zaufanie i współpracę.

Dziękujemy władzom Gminy Celestynów oraz wszystkim instytucjom z terenu Gminy i Powiatu za wspólne działania na rzecz Uczniów.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego"

III Celestynowski Bieg Uliczny

zapraszamy na III Celestynowski Bieg Uliczny - 10.09.2017 r.

Już trwają zapisy. Poniżej Regulamin oraz oświadczenia (biegacza i rodzica).

Link do elektronicznej rejestracji uczestników biegu:

elektroniczna rejestracja uczestników biegu

nowy rok szkolny 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas II i III zakupuje szkoła.
Poniżej wykaz podręczników i ćwiczeń, które kupują uczniowie we własnym zakresie.

zestaw podręczników do samodzielnego zakupu na rok szkolny 2017/2018

dokumenty w formacie pdf - zestaw podręczników do samodzielnego zakupu

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas II i III zakupuje szkoła.
Powyżej wykaz podręczników i ćwiczeń, które kupują uczniowie we własnym zakresie.

Podziękowania dla Dyrektor Doroty Stańczak

"Tej radosnej okazji, jaką jest pożegnanie klas 3 - towarzyszy trudna, wzruszająca chwila - Pani Dyrektor Dorota Stańczak przestaje pełnić swoją funkcję. Dla nas pracowników szkoły to okazja do złożenia podziękowań, wyrażenia wdzięczności.
Wielu z nas od początku Gimnazjum miało szczęście i przyjemność współpracy z Panią Dyrektor.

Widzieliśmy przez te lata ogromy wysiłek, bezgraniczne oddanie i podporządkowanie Pani życia sprawom uczniów, pracowników szkoły. Oddała Pani kilkanaście lat swego życia naszemu Gimnazjum..

czytaj więcej

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

W dniu 22 czerwca 2017 w sali gimnastycznej Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi odbyło się zakończenie roku szkolnego pod hasłem " Świat na nas czeka". Po raz ostatni, w związku z reformą edukacji mury samodzielnego Gimnazjum opuścili Absolwenci klas trzecich.

czytaj więcej

Ostatnie zakończenie roku w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy "Skrytego"

Dnia 23 czerwca 2017 zgromadzili się w sali gimnastycznej nauczyciele, zaproszeni goście i rodzice oraz uczniowie kończący klasę pierwszą i drugą Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Uczniowie ci po wakacjach będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi.

czytaj więcej

zwrot podręczników dotacyjnych - klasy pierwsze i drugie

UWAGA!

W dniach 19.06 oraz 20.06.2017 klasy pierwsze i drugie będą zwracały podręczniki dotacyjne:

19 czerwca ( w poniedziałek) - klasy drugie,
20 czerwca (we wtorek) - klasy pierwsze.

Prosimy UCZNIÓW klas pierwszych oraz klas drugich - Przygotuj podręczniki do oddania

książka na wakacje

Wstąp do Biblioteki Szkolnej. Poszukaj czegoś dla siebie.

informacja - list Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Prosimy o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowe informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

informacja - Reforma Oświaty

W związku z Reformą Oświaty Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Zespole Szkół w Celestynowie od dnia 1 września 2017 r. włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr 265/17 uczniowie będą uczyli się w dwóch budynkach: w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" oraz w obecnym budynku Zespołu Szkół w Celestynowie.

Podstawa prawna:
1. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
2. Uchwał Nr 256/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
3. Uchwała Nr 265/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Celestynowie.

A w Bibliotece maj ...

Wiosna 2017 w Bibliotece Gimnazjum w Celestynowie upłynęła pod znakiem programu "Polubić czytanie", świąt związanych z książką i różnych akcji czytelniczych.

Wszystko zaczęło się w drugiej połowie kwietnia od akcji promującej czytanie. Z okazji przypadającego 23 kwietnia Światowego Dnia Książki na korytarzach Gimnazjum zawisły kolorowe informacje o święcie książki i o zaletach czytania książek. Siedemnaście (!) ważnych korzyści płynących z czytania nie wyczerpuje oczywiście pozytywnych jego skutków. Odbyła się też akcja " Wypożycz ksiązkę z okazji jej święta".

Warto wiedzieć, że 8 maja to Dzień Bibliotek i Bibliotekarza, a od 8 do 15 maja trwał Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Pod koniec kwietnia został w gimnazjum ogłoszony konkurs czytelniczo- plastyczny na plakat w II kategoriach: ogólna zachęta do czytania książek oraz reklama konkretnej książki ( lub serii książkowej).

czytaj więcej

międzypowiatowe zawody szkół gimnazjalnych

We wtorek, 23 maja odbyły się międzypowiatowe zawody szkół gimnazjalnych w lekkoatletyce. Nasi uczniowie udali się autokarem do Piaseczna wraz z młodzieżą z pobliskich gimnazjów. Również tym razem pogoda w pełni dopisywała. I chociaż nie obyło się bez nerwów, dziewczęta i chłopcy postanowili rozłożyć konkurencje na łopatki. Naszą szkołę reprezentowało 9 najlepszych sportowców.

czytaj więcej

Hej londyńska przygodo!!!

"Nie ma takiego miasta - Londyn! Jest Lądek, Lądek Zdrój."
O tym cytacie z filmu "Miś" oczywiście nie sposób zapomnieć.
Dla nas, celestynowskich gimnazjalistów równie niezapomniane będą wspomnienia przywiezione z brytyjskiej stolicy, która jak się okazało jednak istnieje!

czytaj więcej

"KRÓLOWA SPORTU" TRIUMFUJE W GIMNAZJUM CELESTYNOWIE

W czwartek 18 maja odbyły się mistrzostwa powiatu otwockiego szkól gimnazjalnych w lekkiej atletyce. Zawody odbyły się na dobrze nam wszystkim znanym stadionie OKS.

czytaj więcej

!!! KONKURS !!!

KONKURS - biblioteczny - czytelniczy - plastyczny

więcej informacji

Łączy nas pamięć

Łączy nas pamięć
…nie było żadnej nadziei…

Akcja społeczna Żonkile w naszej Szkole kolejny raz.
…dziś w 74 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie warszawskim przywracamy pamięć o tym wydarzeniu;

czytaj więcej

krokusy

Dlaczego posadziliśmy krokusy?
Żółte krokusy posadziliśmy jesienią 2016 r. w celu upamiętnienia 1,5 mln dzieci narodowości żydowskiej i innych narodowości zamordowanych w czasach Holokaustu.
Kolor żółty przypomina nam o żółtej gwieździe, którą Żydzi mieli obowiązek nosić w krajach pod rządami nazistów.
Kwiaty te przypominają nam o wszystkich zmarłych dzieciach.

czytaj więcej

"Warszawska Syrenka"

Ola Cieślak z klasy 3 zajęła I m w powiatowych eliminacjach 40 Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka".

Będzie ona reprezentować powiat otwocki w finałowych zmaganiach w Warszawie.
Gratulujemy Oli!

Akcja CIASTECZKO -

5 kwietnia klasa 1 b zorganizowała akcję charytatywną - NOWA TABLICA w naszej klasie!
Ciasteczka były pyszne! Ci co zdążyli potwierdzą!

Finał konkursu recytatorskiego "Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem..."

I miejsce - Weronika Piłka Gimnazjum w Celestynowie

Finał konkursu recytatorskiego "Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem..." miał miejsce podczas wieczornicy w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

czytaj więcej

Ferie w szkole

"Ferie 2017 w Gimnazjum"
13- 16 lutego 2017 uczniowie bawili się w ramach zajęć plastycznych i sportowych. Konkretnym efektem zajęć jest mural w świetlicy szkolnej wykonany przez uczennice.

czytaj więcej

PRZEMIANA BIBLIOTEKI

Wielkie zmiany zaszły w roku szkolnym 2016/2017 w Bibliotece Szkolnej Gimnazjum im.Porucznika Józefa Czumy "Skrytego". Podczas ostatnich wakacji biblioteka w naszej szkole została gruntownie wyremontowana. Ponadto zakupiono piękne nowe regały na książki - funkcjonalne, nowoczesne, przejrzyste.

czytaj więcej

"Stanę na Twoje zawołanie Polsko"

Pod takim tytułem obejrzeliśmy w marcu spektakl naszych rówieśników z Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
Refleksje uczniów kl I b na temat spektaklu o czasach komunizmu w Polsce:

czytaj więcej

XXV finał

data finału:15 stycznia 2017 roku
zbiórka u nas:36 198,92 PLN

15.01.2017 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Gimnazjum w Celestynowie. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie funduszy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Dzięki bezinteresownej pracy, zaangażowaniu i wsparciu wielu osób i instytucji udało nam w tym roku zebrać rekordową sumę 36198,92!!!

relacja z wosp 2017.doc

GimPlus i Nuadu

GimPlus i Nuadu
zagościły u nas w szkole. Platformy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli bogate w zadania do prac domowych i kartkówek.

GimPlus to aplikacja, urozmaicająca pracę na lekcji. Zadania są ciekawe, o różnym stopniu trudności. GimPlus rozwija logiczne myślenie i uatrakcyjnia pracę domową. Różnorodność zadań zmusza uczniów przede wszystkim do myślenia, a nie tylko odtwórczego liczenia.
Dodatkowo zaletą GimPlusa jest to, że pytania są tak zaprogramowane, że prowadzą ucznia krok po kroku, wskazując, od czego ma zacząć rozwiązywanie danego problemu.

GimPlus to świetne narzędzie służące do utrwalania lekcji na jej końcu, a także do przypomnienia zagadnień z poprzednich lekcji. GimPlus nie tylko uczy myślenia, ale także zmusza uczniów do powtarzania wyuczonych już treści.

Nuadu to aplikacja poleceń z różnych przedmiotów: historii, wos -u, fizyki, chemii, geografii, biologii. Platforma posiada ponad 250 tysięcy zadań, które mają pełną zgodność z podstawą programową. Nuadu od razu sprawdza zadania rozwiązane przez ucznia i przyznaje mu odpowiednią ilość punktów procentowych wraz z opisem.
Korzystanie z platformy edukacyjnej jest w naszej szkole pilotażowe. Uczniowie i nauczyciele korzystać będą z platformy do 30 marca 2017 r.

"Co widzimy na niebie?"

to tytuł wykładu, który wygłosi dr Stanisław Bajtlik, astrofizyk, pracownik Centrum Astronomicznego im. Kopernika PAN w Warszawie, popularyzator nauki i organizator Festiwalu Nauki w Warszawie.
Wykład odbędzie się 29 listopada 2016 r. Jest on częścią programu edukacyjnego Stowarzyszenia "Koprówka" w ramach drugiej edycji Nagrody Preludium im. Prof. Hilarego Koprowskiego.
Serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie "Koprówka" i Dyrekcja Zespołu Szkół

Sztafeta pokoleń

W naszej szkole 23 listopada br odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Fundację Nauka - Sport - Rekreacja, a mianowicie: otwarcie Izby Pamięci Historii Szkolnictwa Ponadpodstawowego w Celestynowie.

czytaj więcej

ADOPTOWALIŚMY DZIECKO!

Nazywa się Daniella Gimbizo. Ma 9 lat. Pochodzi z Rwandy z miasta Masaka, diecezja Kigali.

czytaj więcej

98. Rocznica Odzyskania Niepodległości

W dniu 10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

czytaj więcej

SPOTKAŃ AUTORSKICH CZAR.

25 października 2016 roku w mojej szkole odbyło się spotkanie autorskie z Panią Iloną Felicjańską.

czytaj więcej

ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

polisa w załączeniu

Święto Edukacji Narodowej

W tym roku w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej odbyło się 19 października.
Apel dzielił się na trzy części: oficjalną, galę oskarów i otrzęsiny pierwszaków.

czytaj więcej

DZIEŃ PAPIESKI W GIMNAZJUM

17 października 2016 r. w naszym gimnazjum był dniem poświęconym Papieżowi Janowi Pawłowi II. Uczennice klasy III b przygotowały wspomnienie o Papieżu Polaku. Motywem przewodnim była miłość. Audycja przez radiowęzeł, "Miłość mi wszystko wyjaśniła", miała formę montażu, w którym fakty biograficzne były przeplatane fragmentami poezji JP II.

czytaj więcej

konkurs na "Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów"

Wójt Gminy Celestynów ogłosił na rok szkolny 2016/2017 konkurs na Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów.
Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół na terenie naszej gminy. Pod uwagę będą brane nie tylko średnia ocen i zachowanie nominowanego ucznia, ale też udział w konkursach, olimpiadach oraz zaangażowanie w pracę społeczną.

Uczyć - bawiąc.

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy "Skrytego" w Celestynowie zorganizowało 02.10.2016r. w godz. 15.00 - 18.00 imprezę plenerową na terenie szkoły. Był to "Piknik Czytelniczo-Sportowy", pod hasłem przewodnim: "Henryk Sienkiewicz i inni wielcy twórcy literatury polskiej w krajobrazie ulic Celestynowa".

czytaj więcej

konkurs rowerowy

29 września w naszej szkole odbył się konkurs sportowy " Rowerowy Tor Przeszkód" organizowany przez dziewczęta z UKS " Grom" : Oliwię Swat, Aleksandrę Leleń i p. Hannę Masną. Choć do zawodów stanęło tylko 4 chłopaków, zawody były bardzo zacięte i ciekawe.

czytaj więcej

Piknik czytelniczo-sportowy

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie
organizuje 02.10.2016 r. (niedziela) w godz.15.00-18.00
Piknik Czytelniczo-Sportowy pod hasłem
"Henryk Sienkiewicz i inni wielcy twórcy literatury polskiej w krajobrazie ulic Celestynowa"
w załaczeniu informacja - Dojazd do szkoły w dn. 2.10.2016 r.

Zajęcia bezpłatne dla młodzieży gimnazjalnej

zajęcia bezpłatne dla młodzieży - szczegóły w ulotce

zajęcia wspomagające i rozwijające

plan zajęć dodatkowych w zakładce koła i fakultety

plan lekcji z możliwością wydruku na stronie głównej w zakładce plan lekcji

plan lekcji

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 w zakładce

PLANY

podręczniki na rok szkolny 2016/17

wykaz podręczników dla gimnazjum dla klas I - III

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów klas I i II zakupuje szkoła.
Powyżej wykaz podręczników i ćwiczeń, które kupują uczniowie we własnym zakresie.

zmiany w dokumentach szkoły

zmiany - załącznik do statutu - ocenianie wewnątrzszkolne (zmiany wprowadzono 8.06.2016r)

zmiana w załączniku nr 1 do statutu

Nasza drużyna trzecia w powiecie!

KAROLINA NOWAK 3e, ALEKSANDRA CIBOROWSKA 3c, MATEUSZ ŁADNO 3e
IV Turniej Wiedzy o Samorządzie
9 czerwca 2016 roku odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

czytaj więcej

Trzecie miejsce w powiecie!

KACPER ĆWIEK z 3 A - III miejsce w powiecie
Maja Zagubień, Kacper Ćwiek i Natalia Soszka uczn. kl. 3A - laureaci eliminacji szkolnych reprezentowali nasze gimnazjum w XIII Powiatowym Konkursie Literackim, który odbył się 24 maja 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Sobieniach Jeziorach.

czytaj więcej

Dlaczego posadziliśmy krokusy?

Żółte krokusy sadzone są każdego roku dla upamiętnienia półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysięcy dzieci innych narodowości, które zostały zamordowane w wyniku II wojny światowej i Holocaustu.

czytaj więcej

Warsztaty profilaktyczne

Zajęciami w formie warsztatów profilaktycznych w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 zostali objęci uczniowie wszystkich klas naszego gimnazjum. Do poszczególnych oddziałów klasowych dobrano odpowiednie tematy. Przy ich doborze kierowano się występującymi problemami. Dla klas pierwszych zorganizowano warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej : "Nie bądź ofiarą". Jak nam wiadomo, wiedza współczesnej młodzieży o zachowaniach agresywnych, przemocy i wulgaryzmach jest dość rozległa.

czytaj więcej

Broń się, nie trać wiary

W dniu 26.04.2016 r. dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich naszego gimnazjum zorganizowano spotkanie z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. Osobą tą był Piotr Lubertowicz "Lupi", jeszcze niedawno zawodowy muzyk, który grał w znanych polskich zespołach. Od kilku lat daje koncerty w szkołach. Został zaproszony do naszej szkoły...

czytaj więcej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W dniu 18.03.2016r. został zrealizowany dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich naszego gimnazjum program "Szanuj zdrowie-ratuj życie". Ratownik medyczny - Pan Mirosław Paszczyk zapoznał młodzież gimnazjalną z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem środków ochrony osobistej

czytaj więcej

"Popołudnie z poezją"

Garść wrażeń po...
Ostanio w mojej szkole odbyło się "Popołudnie z poezją miłosną", którego tematem przewodnim ,jak sama nazwa wskazuje, była miłość. Spotkanie to ...

czytaj więcej

Rekrutacja kandydatów do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J.Czumy "Skrytego" w Celestynowie na rok szkolny 2016/2017

szczegóły w zakładce rekrutacja

SIOSTRY OSTROWSKIE NIEPOKONANE

Drużyna dziewcząt z Celestynowa w składzie Klaudia Ostrowska, Paulina Ostrowska i Magdalena Kobza zdobyły I miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego....

więcej

Wielka praca i wysiłek uwieńczona sukcesem dziewcząt

22 lutego, w szkole w Karczewie odbyły się eliminacje do powiatu w siatkówce dziewcząt. W zawodach brało udział gimnazjum z Celestynowa...

więcej

program stypendialny - Marzenie o Nauce

Fundacja EFC rozpoczyna kolejną rekrutację do programu stypendialnego Marzenie o Nauce.

więcej

nasze potrzeby i nasi sponsorzy

więcej

Drugie miejsce w powiecie!

Aleksandra Ciborowska, Magdalena Skóra i Rafał Nejfeld reprezentowali nasze w gimnazjum w powiatowym konkursie przyrodniczym "Szkiełkiem i okiem" ...

więcej

22 lutego w Filharmonii Warszawskiej

22 lutego w Filharmonii Warszawskiej miał miejsce uroczysty koncert z okazji 75 rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych do kraju i z okazji uchwalenia przez Sejm RP roku 2016 Rokiem Cichociemnych. Jednym z 316 skoczków był Patron naszej szkoły - Józef Czuma.

więcej

1% PODATKU NA RZECZ NASZEJ FUNDACJI!!!

POPROŚ ZNAJOMYCH I RODZICÓW O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ NASZEJ FUNDACJI!!!
KRS 0000254028

Fundacja wspiera działania Zespołu Szkół w Celestynowie poprzez:

  • organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych
  • doposażanie bazy szkoły w pomoce i materiały dydatkyczne, m.in. sprzęt sportowy, odczynniki chemiczne, doposażenie pracowni eeg biofeedback
  • wspólfinansowanie wyjazdów na mecze piłki siatkowej
  • sponsorowanie nagród dla uczniów
  • wspieranie w patriotycznym wychowaniu młodzieży poprzez realizację projektów dot. historii i kultury lokalnej

GABINET PROFILAKTYKI

Swoją działalność rozpoczął Gabinet Profilaktyki pod opieką pielęgniarki - Pani Ewy Wyglądały.
Uczniowie mogą z niego korzystać w każdy czwartek i piątek w godzinach 9.00 - 13.00.

fanimani

Wspieranie naszej szkoły przez zakupy on-line? Tak, to możliwe. I w dodatku bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli robimy zakupy online, część wartości zakupów może trafić do Fundacji "Nauka-Sport-Rekreacja", której głównym celem jest właśnie wspieranie wszelkich działań edukacyjnych i wychowawczych naszej szkoły. I co najważniejsze - pomagamy za darmo, bo płacimy tyle co zawsze!

ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2015/2016

w załączniu polisa

konkurs

na opracowanie projektu graficznego logo wsi Lasek
Sołtys wraz z Radą Solecką wsi Lasek zapraszają mieszkańców Gminy Celestynów do wzięcia udziału w konkursie na logo Sołectwa Lasek.

regulamin konkursu

100 lat

26 maja 2015 roku minęło 110 dni i 100 lat od dnia gdy przyszedł na świat Józef Czuma - patron naszego Gimnazjum.
Urodził się 6 lutego 1915 roku w Niepołomicach . Prowadził normalne życie jak wielu innych Polaków i jak wielu innych pewnego dnia gdy usłyszał alarm, wyszedł z domu... Wyszedł i już nigdy nie wrócił...

więcej

Come to library and read in English

Zapraszamy do biblioteki szkolnej.
Księgozbiór wzbogacony został o nowe tytuły w języku angielskim - beletrystyka, sensacja, literatura młodzieżowa.
Przyjdź, wypożycz, czytaj, rozwijaj umiejętności językowe!

Budowa sali gimnastycznej

Mury pną się do góry aż miło popatrzeć!

6 sierpnia 2014 roku ruszyła budowa nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. Inwestycja ma być zakończona i oddana do użytku w październiku 2016 roku, ale my już się cieszymy i planujemy zajęcia jakie tam będziemy organizować. Tak duża inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji ujętych w programie rozwoju bazy sportowej. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 4 414 776 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 2 300 000 zł.

Nowopowstała sala oprócz boiska głównego o wymiarach 18,90 m x 35,90 m posiadać będzie również bogate zaplecze, m.in. salę do ćwiczeń przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, salę do ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej, widownię na 150 osób, pomieszczenia socjalno-sanitarne dla sportowców i widowni. Z pewnością posłuży więc nie tylko młodzieży szkolnej, ale również całej społeczności gminnej.

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą szkołę we wszelkich czynnościach dotyczących przygotowania wniosku i koniecznej dokumentacji.